BANKKON OY

Luotsikatu 1  |  00160 Helsinki     
info@bankkon.fi

PANU HEIKKONEN
Toimitusjohtaja, RI
050 500 1530

PÄIVI HEIKKONEN
Sisustussuunnittelija
050 591 2778
paivi.heikkonen@bankkon.fi